سفیران ملل
خانه / ویزا آلمان

ویزا آلمان

اخذ ویزا آلمان از طریق ازدواج

اخذ ویزا آلمان

اخذ ویزا آلمان از طریق ازدواج یعنی دریافت اقامت و سپس تابعیت متقاضی پس از ازدواج با شخص تابع آلمان. از شرایط دریافت این ویزا دارا بودن مدرک A1 متقاضی است. مهاجرت و اخذ ویزا آلمان از طریق ازدواج یکی از راه های مهاجرت و اقامت در کشور آلمان و بسیار …

توضیحات بیشتر »